fredag 9 mars 2018

Behandlas kommunmedborgarna lika?

Inte kan Hotell Kramm vara ett kommunalt intresse, när det är en privat näringsidkare som hyr Hotellet av det kommunalägda bostadsbolaget?

Behandlas kommunmedborgarna lika, nej då, men om det var så, borde inte kommunstyrelsen föra över pengar från kommunen till Krambo om/när någon hyresgäst som bor eller hyr en lokal i det kommunägda bostadsbolaget Krambo, inte kan betala hyran till bostadsbolaget Krambo som äger hotell Kramm. Men nä, så fungerar det inte, när en hyresgäst inte kan betala hyran, skickar samma bostadsbolag skulden vidare med krav om betalning till K – Fogden!

tisdag 6 mars 2018

Mardröm eller det värsta tänkbara.


Jag är "bekymrad", över att det är så få, som röstar på Fi! Men borde inte Fi vara Sveriges största parti, nu när nästan alla harvar omkring bland alla andra feminister i mittfåran, av politiskt likatänkande!? Inte konstigt om man funderar på, hur "bra" det skulle bli, om vi hade en koalitionsregering med S + MP + V + Fi..

söndag 4 mars 2018

Valet 2014 – Socialdemokraterna.


Socialdemokraternas valmanifest för 2014.


1: Lägst arbetslöshet i EU. 2: En skola i europeisk toppklass. 3: Åtgärda tågkaoset. 4: Reformera arbetslösheten i grunden. 5: Öka resurserna i sjukvården. 6: Öka resurserna i äldrevården. 7: Förbättra tillgängligheten i cancervården. 8: Trygga förlossningsvården. 9: Gör det möjligt för 32 000 unga att ta traineejobb i välfärden. 10: Sänka skatten för pensionärerna. 11: Bekämpa brotten och brottens orsaker. 12: Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas. 

lördag 3 mars 2018

Kyrkklockor och böneutrop.


Nu skall jag säga några väl valda ord om ”Adhan” som böneutropet heter och syftet med det sägs vara att, ”proklamera” islam över staden! Och det andra syftet är att, berätta att invånarna i den staden är muslimer!?

Men skall vi som bor och lever i det öppna och fria samhället tvingas till att, lyssna på detta? Nej självklart inte, kyrka och stat har gått skilda vägar och det är inget tvång, att besöka kyrkan, men jag störs heller inte av de som besöker den! Kyrkklockorna ringer inte allt för ofta och det stör inte mig, men om kyrkklockorna ersattes med, att prästen stod i spiran och skrek ut guds förmanande ord, X antal gånger dagligen! lovar er att, då skulle jag reagera, precis på samma sätt, som jag skulle göra om jag skulle tvingas till att, lyssna på böneutrop på arabiska?

Nej vi skall självklart inte, tvingas till att lyssna till något som vi själva inte vill!

torsdag 1 mars 2018

För Kramfors del kan det handla om 50 - 70 miljoner...Trafikverket har gjort en överenskommelse med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Verket skall ta över ansvaret för den kommunala vägbelysningen på statliga vägar, till enorma kostnader för de enskilda kommunerna! Hur är detta möjligt? Borde det inte bli billigare för landsbygdskommunerna om staten tar över ansvaret? Men nej det handlar om en noga uträknad strategi, kommunerna skall betala hela kalaset och mycket mer därtill!”


Nu släcks ljuset på landsbygden.

Regeringens vansinniga planer måste stoppas!


Det finns faktiskt ett riksdagsbeslut, som säger att funktionshindrade skall få statlig assistans! Men nu vill den socialdemokratiskt styrda regeringen till varje pris överföra dessa kostnader på kommunerna! Och låta den enskilde ta den striden mot försäkringskassan! I praktiken kan det betyda att, den kommunen du själv bor i får fria händer att dra in den personliga assistansen även när brukarna bor i eget boende tillsammans med personliga assistenter och placera alla brukare i kommunala gruppboenden!


onsdag 28 februari 2018

Fy skäms på er, ställ inte pensionärskostnaderna mot andra grupper!


Ja ha, och vad skall jag säga i dag då? Jo varför inte prata om en riktigt het ”potatis” nu när moderater m.fl pratar om vad den faktiska invandringen kostar samhället! Men tro nu inte, att det är bara M som pratar och räknar på den saken, nej då det finns många som gör det och det finns många ”politiskt oberoende” tidskrifter och sidor typ som Magazin Para§raf, Politikfakta m.fl som skriver om den saken! Men allting beror faktiskt på hur vi räknar, men för min del ger jag inte 5 öre för något som förmedlas i dessa politiska sidor! Men det är riktigt tråkigt, att det inte är offentligt! Inte konstigt då, att det spekuleras och ställer kostnaderna för de sjuka, pensionärerna och många andra grupper mot varandra!